Investıgatıon of the Effect of Teachers 'Perceıved Stress Levels on Workıng Purpose of Varıous Varıables
ÖĞRETMENLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN ÇALIŞMA TUTKUNLUĞUNA ETKİSİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author : Çetin TAN - - Önder ŞANLI - Büşra BOZANOĞLU
Number of pages : 70-96

Summary

Keywords

Stress perception, passion for work, teachers.

Read:1860

Download: 896