Investigation of the free time satisfaction levels of wrestlers in Southeastern Anatolia in terms of various variables
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ GÜREŞÇİLERİN SERBEST ZAMAN TATMİN DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author : Nevzat DİNÇER - - Ertan ÇELİK
Number of pages : 407-428

Summary

Keywords

Free time, Wrestling, Recreation.

Read:1565

Download: 690