Journal of History School

ISSN:1308-5298

Urban Informatıon Systems ın Local Governments: An Analysıs from Metropolıtan MunıcıpalıtıesKeywords


Local Governments, Metropolitan Municipality, Technology, Urban Information Systems.

Yazar : Ahmet ÖZASLAN - - Elvettin AKMAN
Sayfa Sayısı: 230-276
DOI: http://dx.doi.org/10.14225/Joh1484
Tam Metin:
Journal of History School
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.