Urban Informatıon Systems ın Local Governments: An Analysıs from Metropolıtan Munıcıpalıtıes
YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ

Author : Ahmet ÖZASLAN - - Elvettin AKMAN
Number of pages : 230-276

Summary

Keywords

Local Governments, Metropolitan Municipality, Technology, Urban Information Systems.

Read:1761

Download: 868