Investıgatıng Teacher Perceptıons on Physıcal Condıtıons of School Buıldıngs in Terms of Some Varıables
ÖĞRETMENLERİN OKUL BİNALARININ FİZİKSEL KOŞULLARINA İLİŞKİN ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author : Abidin DAĞLI - - Gülsen GENÇDAL
Number of pages : 38-69

Summary

Keywords

Primary school, school buildings, physical conditions of school buildings.

Read:1949

Download: 968