The Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between Physıcal Actıvıty Level, Dıgıtal Game Addıctıon And Attentıon Levels Of Chıldren
ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYESİ, DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI VE DİKKAT DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author : Zait Burak AKTUĞ - - Ebru ORHAN - Serkan İBİŞ
Number of pages : 447-469

Summary

Keywords

Child, attention level, physical activity level, digital game addition

Read:1697

Download: 905