Journal of History School

ISSN:1308-5298

The Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between Physıcal Actıvıty Level, Dıgıtal Game Addıctıon And Attentıon Levels Of ChıldrenKeywords


Child, attention level, physical activity level, digital game addition

Yazar : Zait Burak AKTUĞ - - Ebru ORHAN - Serkan İBİŞ
Sayfa Sayısı: 447-469
DOI: http://dx.doi.org/10.14225/Joh1497
Tam Metin:
Journal of History School
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.