Analysıs Of Marıne Commerce In The Scope Of Marıtıme Museum Archıve Documents ( I9th Century)
DENİZ MÜZESİ ARŞİV BELGELERİ KAPSAMINDA (19. YY DÖNEMİ) DENİZ TİCARETİNİN ANALİZİ

Author : Ahmet DENİZ - - Sinan GİDER
Number of pages : 502-520

Abstract

Keywords

Maritime Museum. Ottoman State. Marine Commerce. Steamships. Archive

Read:1739

Download: 850