Comparison of Efficiency of Physical Education Courses in Turkey and Certain European Countries
TÜRKİYE İLE BAZI AVRUPA ÜLKELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author : Resul AĞIRTAŞ - - Mustafa KARADAĞ - Yüksel SAVUCU - Y. Süreyya SEZER - A. Serdar YÜCEL - Oktay KIZAR
Number of pages : 429-446

Abstract

Keywords

Physical Education and Sports, Education, Physical Activity.

Read:1653

Download: 380

Atıf Bulunamadı