CUMHURİYET DÖNEMİ (1923-1950) EĞİTİM POLİTİKALARINI İNŞA EDEN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLARININ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Author:

Year-Number: 2022-LVIII
Number of pages: 1753-1798
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, savaştan yeni çıkmış ve yeni kurulmuş bir devletin, Türkiye Cumhuriyetinin yetiştirilmek istenen gençliğinin niteliklerini belirlerken izlenen eğitim politikalarının ve eğitimciler ile yabancı eğitim uzmanlarının görüşlerinin yanı sıra bu politikaların belirlenmesinde önemli bir etkiye sahip olan Millî Eğitim Bakanlarının görüş ve önerilerinin neler olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılarak, konuyla ilgili birçok kaynak ve materyaller incelenerek analiz edilmiştir. Bu bakımdan alanyazına katkısı yönüyle önemlidir. Yapılan araştırmada tüm bakanların ortak gayesinin millî ve manevi değerlerine sımsıkı bağlı, dışardan gelebilecek tehlikelere karşı daima uyanık, vatanını ve milletini çok seven yeni kurulan cumhuriyetin değerlerini benimseyen aynı zamanda modern bilgiyle donatılmış, çağın gerisinde kalmadan kendisini daima yenileyen, sağlıklı ve ahlâklı bireyler yetiştirilmesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to reveal the opinions and suggestions of the Ministers of National Education, who have a significant impact on the determination of these policies, as well as the education policies followed while determining the qualifications of the youth of the Republic of Turkey, which has just emerged from the war and which is newly established.For this purpose, many sources and materials related to the subject were analyzed by using the document analysis method, one of the qualitative research designs. In this respect, it is important in terms of its contribution to the literature. In the research, it was concluded that the common goal of all ministers is to raise healthy and moral individuals who are firmly attached to their national and spiritual values, always alert to the dangers that may come from outside, who love their homeland and nation, adopt the values ​​of the newly established republic, and are equipped with modern knowledge, always renewing themselves without being behind the times.

Keywords